W swojej praktyce prawniczej zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie procesu inwestycyjnego OZE zarówno PW jaki i onshore i offshore. Poza OZE doradza klientom w zakresie dużych inwestycji, w tym centrów handlowych i logistycznych, zakładów przemysłowych, dróg ekspresowych, metra, lotnisk. Szczególną wagę przywiązuje do sprawności przeprowadzenia inwestycyjnych procesów administracyjnych i pokonywania barier prawnych. Zajmuje się też postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wspierając klientów w toku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i w toku postępowania z udziałem społeczeństwa. W jej polu zainteresowania naukowego leżą przede wszystkim administracyjne ograniczenia prawa własności nieruchomości, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Prowadziła zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dokładna tematykę wystąpienia możemy uzgodnić.