Związany z energią odnawialną od 2005 roku. Z racji wykształcenia w obszarze hydrologii i meteorologii, początkową działalność skoncentrował na energetyce wodnej. Wraz z zespołem z IMGW zajmował się analizą zasobów wiatru w Polsce, wykorzystanych w przyszłym planowaniu lokalizacji pod elektrownie wiatrowe. W latach 2007-2015 manager projektów wiatrowych, rozwijając wdrożenie projektów turbin wiatrowych niemieckiej firmy Enercon wraz z bydgoską spółką. Od 2007 roku związany z fotowoltaiką. W latach 2008-2015 początkowo jako Manager ds. Logistyki następnie Dyrektor Produkcji w fabryce Solar-Future-Energy, jednej z pierwszych polskich fabryk modułów fotowoltaicznych. W latach 2010-2012 zaangażowany w realizację projektów farm fotowoltaicznych w Bułgarii i we Włoszech. W 2012-2013 roku rozwijał sieć sprzedaży mikroinstalacji na Sycylii, na bazie modułów PV wyprodukowanych w Polsce. Od 2015 po założeniu własnej firmy doradczej w obszarze OZE, jako Business Development Manager związany z rynkiem produkcyjnym modułów PV w Polsce jak i za granicą. Zaangażowany w promocję i rozwój polskich przedsiębiorstw na takich rynkach jak Australia, Gruzja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od 2019 roku związany z izraelską spółką SolarEdge Technologies na stanowisku Commercial Sales Manager.