Kierownik ds. wsparcia technicznego CORAB S.A. Inżynier mechanik, od lat związany z branżą OZE. Jest specjalistą ds. automatyzacji przemysłowej oraz integracji procesów w przemyśle.