radca prawny, wspólnik zarządzający CCLaw. i jeden ze współzałożycieli kancelarii.

Doświadczony prawnik, specjalista z zakresu z zakresu prawa odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Wskazanymi dziedzinami prawa zajmuje się od początku ich funkcjonowania w Polsce, czyli od 2012 i 2017 roku.

Specjalista od transakcji (M&A) na rynku e-mobility oraz odnawialnych źródeł energii. Obsługiwał liczne transakcje, w ramach których sprzedawane były projekty lub też już działające instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy ponad 170 MW.

Spośród podmiotów, dla których świadczy lub świadczy ł usługi prawne w zakresie prawa energetycznego należy wymienić Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – spółka z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Grupa Wirtualna Polska, Volkswagen Poznań sp. z o.o., EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty posiadająca wyłącznie aktywa w postaci działających instalacji odnawialnego źródła energii (PV); Volta Polska sp. z o.o. –  grupa Volta będąca częścią Eiffel Investment Group, Viridi RE Development GmbH – deweloper instalacji fotowoltaicznych działający globalnie a także wytwórca energii głównie z instalacji fotowoltaicznych i sprzedawca tej energii.

W ramach swojej praktyki negocjował umowy PPA, doradzał w zakresie ustalania strategii energetycznej dla przedsiębiorców, prowadził liczne szkolenia i prelekcje w zakresie regulacji prawnych dotyczących umów PPA, procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii, sposobów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE (w tym również w modelu behind the meter). Autor publikacji w prasie branżowej (Globeneria, GramWZielone.pl i inne)