Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. Politechniki Gdańskiej uzyskał tytuł magistra na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w roku 1975, stopień doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1983, stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w roku 1991, tytuł profesora na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2001r.

Prof. Zbigniew Krzemiński był kierownikiem Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami cyfrowego sterowania maszynami elektrycznymi w napędach elektrycznych i elektrowniach wiatrowych. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym monografii i rozdziałów w monografiach zbiorowych, twórcą teorii multiskalarnego sterowania maszynami elektrycznymi oraz algorytmów bezczujnikowego sterowania.

Kierował projektami badawczymi własnymi, celowymi i rozwojowymi.  Pod jego kierunkiem powstał przekształtnik do silników indukcyjnych o mocy 1000 kW i napięciu 4,15 kV. Jest autorem lub współautorem kilkunastu patentów. Był promotorem 15 doktorów, którzy obronili rozprawy doktorskie z zakresu napędu elektrycznego i energoelektroniki.