Program Wydarzenia

10:00 

Inauguracja  Kongresu Fotowoltaiki i Magazynowania Energii PVCON 2022

10:30

RYNEK I PRAWO

Propozycje nowelizacji polskiego prawa w zakresie wdrażania dyrektywy RED II – sprzedaż P2P, klastry po nowemu, sprzedaż sąsiedzka

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Lokalizowanie instalacji OZE powyżej 1MW – czy uproszczona procedura planistyczna jest remedium na likwidację możliwości lokalizacji na podstawie warunków zabudowy? Problematyka linii bezpośredniej.

dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktów OZE do instalacji komercyjnych.

Michał Kściuczyk, Fronius Polska

11:15

NET-BILLING OCZAMI BRANŻY I PROSUMENTÓW

Net billing: od depozytu prosumenckiego, przez prosumentów wirtualnych i zbiorowych po ekonomikę oraz zasady rozliczeń instalacji prosumenckich w ramach net-bilingu

Bogdan Szymański, SBF Polska PV

Net-billing od prywatnych spółek obrotu – czy są możliwe modele zerowego rachunku za energię? Prosument wirtualny i zbiorowy proporcjonalnie i według udziałów.

Edward Zdrojek, Eniga

12:15

NET-BILING – BRANŻA PRZED I PO

Branża przed i po wejściu w życie net-billingu

Łukasz Przygucki, Solis

Akcja modernizacja – czy układy hybrydowe mogą być rozwiązaniem na niepewne czasy?

Kuba Szaruga, Viessmann

Nowe modele biznesowe dla branży w kontekście wprowadzenia systemu net-biling

Daniel Moczulski, GoodWe

13:00

FOTOWOLTAIKA W FIRMIE – KOMERCYJNE INSTALACJE PV

Technikalia i realia realizacji instalacji PV w firmie

Mariusz Potocki, SolarEdge

Czy typ modułów fotowoltaicznych w instalacji komercyjnej ma znaczenie?

Marcin Jędrachowicz, Jinko Solar

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej w firmie

Przemysław Brzywcy, Corab

Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji dachowych z panelami fotowoltaicznymi

Piotr Pawlak, Rockwool

15:00

MAGAZYNOWANIE ENERGII – ESSCON 2022

Zarządzanie energią w domowej instalacji PV z magazynem energii

Dawid Waligóra, Sungrow

Co zrobić z milionem instalacji prosumenckich bez magazynów energii? Wyzwania dla sieci niskiego napięcia (certyfikaty NCRfG, ograniczone możliwości rozwiązania problemów i zawirowania prawne blokujące odpowiednie rozwiązania)

Prof. Zbigniew Krzemiński

Model biznesowy dla bateryjnych magazynów energii w hybrydzie z wielkoskalowymi farmami PV w oparciu o aukcje na rynku mocy i arbitraż na TGE – szanse i korzyści dla Inwestorów

Mariusz Bednarski, CEO Vast Energy, ekspert KIKE

16:00

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONGRESU PV CON 2022

WEBINARY

10:00 

Zasady działania hybrydowych instalacji fotowoltaicznych i sieciowych z magazynami energii

Tomasz Pudlik, Solgen

Rejestracja:

11:00 

Przedsiębiorca w net-billingu – czy to się opłaca?

Arnold Rabiega, Prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej

Rejestracja:

12:00

Systemy magazynowania energii (BESS) współpracujące z PV – to dobra inwestycja czy może wręcz przeciwnie?

Jacek Biskupski, SBF Polska PV

Rejestracja:

14:00

Zasadność budowy farmy fotowoltaicznej wschód – zachód

Szymon Witoszek, Dyrektor Działu Rozwoju w firmie ONDE SA

Bogdan Szymański, GLOBENERGIA

Rejestracja: